• Pracownicy Instytutu Psychologii

 • prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości

  Kontakt:prof. Kroplewski

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: profesor zwyczajny

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • studia teologiczne (magisterium – 1980, Katolicki Uniwersytet Lubelski),
  • studia psychologiczne (1982-1986, Katolicki Uniwersytet Lubelski),
  • doktorat nauk humanistycznych w zakresie psychologii (1990, Katolicki Uniwersytet Lubelski),
  • habilitacja (2002, Uniwersytet Opolski),
  • profesor tytularny (2013),

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • adiunkt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 1999-2003),
  • dziekan Wydziału Teologicznego (2004-2012) i kierownik Katedry Psychologii i Pedagogiki, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Szczeciński (2004-2015),
  • profesor nadzwyczajny, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, Politechnika Koszalińska (2007-2016),
  • kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński (2015-2019),
  • kierownik Katedry Psychologii Ogólnej i Osobowości, Instytut Psychologii (2019- ),
  • dyrektor Instytutu Psychologii, Uniwersytet Szczeciński (2016-

  Zainteresowania naukowe:

  • psychologia poznawcza (procesy rozumowania i myślenia), psychologia religii, psychologia pastoralna

  Ważniejsze publikacje:

  • Racjonalność rozumowania religijnego. Model poznawczy, Poznań 2002, Wydawnictwo Fundacji Humaniora,
  • Psychologia pastoralna. Koncepcje i kontrowersje, Szczecin 2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Psychologiczne zasady rozumowania dedukcyjnego, „Roczniki Filozoficzne KUL”, 35-36, z. 4, 1987-1988 (wydane w 1992), s. 5-26,
  • Próba psychologicznej charakterystyki procesu rozumowania. Studium krytyczno-analityczne, „Roczniki Filozoficzne KUL”, 39-40, z.4, 1991-1992, s. 1-24,
  • Człowiek bez ducha – współczesne psychologiczne koncepcje człowieka, „Horyzonty Wychowania”, 6, 2007, s.53-67,
  • Poradnictwo psychologiczne jedną z form pomocy psychologicznej człowiekowi, w: C. Timoszyk-Tomczak (red.), Ruchomy most. Wybrane zagadnienia psychoterapii, Szczecin 2016, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa,
  • Górkiewicz M., Z. Kroplewski, Poczucie przynależności do miejsca na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie mieszkańców Szczecina, [w:] J. Miluska (red.), Psychologia społeczno-kulturowego pogranicza. Wstęp do koncepcji i badań, Szczecin 2016, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, s.155-167,
  • Z. Kroplewski, M. Szcześniak, J. Furmańska, A. Gójska, Assessment of Family Functioning and Eating Disorders – The Mediating Role of Self-Esteem. Front. Psychol., 24 April 2019, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00921,
  • M. Szcześniak, B. Sopińska, Z. Kroplewski, Big Five Personality Traits and Life Satisfaction: The Mediating Role of Religiosity, Religions, 2019, 10(7), 437; https://doi.org/10.3390/rel10070437,
 • prof. dr hab. Agnieszka Samochowiec

  Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktykiprof. Samochowiec

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: profesor nadzwyczajny

  Kariera naukowo – dydaktyczna:

  • 2002 – 2009 Uniwersytet Szczeciński: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego, asystent
  • 2009 – 2011 Uniwersytet Szczeciński: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego, adiunkt
  • 2011 – 2013 Uniwersytet Szczeciński: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii klinicznej i Psychoprofilaktyki, adiunkt
  • 2015 – 2019 Uniwersytet Szczeciński: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii klinicznej i Psychoprofilaktyki, profesor US
  • Od 2019 Uniwersytet Szczeciński: Instytut Psychologii, Katedra Psychologii klinicznej i Psychoprofilaktyki, prof. US
  • tytuł magistra 1995r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
  • tytuł dr nauk medycznych, 2009r., Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu,
  • tytuł dr hab. Nauk o Zdrowiu, 2013r., Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.
  • wszczęcie procedury o nadanie tytułu profesora – 20.03.2019 r., Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • , Specjalizacja I° w zakresie psychologii klinicznej, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
  • , II° w zakresie psychologii klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
  • , – certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

  Zainteresowania naukowe:

  • czynniki ochronne i czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń i chorób psychicznych w rożnych okresach życia człowieka.

  Ważniejsze publikacje:

  • Samochowiec. Psychobiologiczne uwarunkowania uzależnienia od alkoholu u kobiet w odniesieniu do typologii alkoholizmu według Lescha. Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczecin, 2012:163:1-186.
  • M. Soyka, P. Zill, G. Koller, A. Samochowiec, A. Grzywacz, UW. Preuss. Val158Met COMT polymorphism and risk of aggression in alcohol dependence. Addict. Biol. 2015:20;1:197-204. IF: 5.929, MNiSW: 45.000.
  • Samochowiec, M. Chęć, E. Kopaczewska, J. Samochowiec, O. Lesch, E. Grochans, A. Jasiewicz, P. Bieńkowski, Ł. Kołodziej, A. Grzywacz. Monoamine oxidase a promoter variable number of tandem repeats (MAOA-uVNTR) in alcoholics according to Lesch typology. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2015:12;3:3317-3326. IF: 2.035, MNiSW: 30.000.
  • M. Chęć, M. Ligocka, M. Maciejewska, J. Samochowiec, E. Łodygowska, A. Samochowiec*. On-line psychological support in the evaluation of specialists and future specialists in Poland. Comput. Human Behav. 2016:64;703-709. IF: 3.435, MNiSW: 40.000. * autor korespondujący
  • M. Stefaniuk, A. Beroun, T. Lebitko, O. Markina, S. Leski, K. Meyza, A. Grzywacz, J. Samochowiec, A. Samochowiec, K. Radwańska, L. Kaczmarek. Matrix metalloproteinase-9 and synaptic plasticity in the central amygdala in control of alcohol-seeking behavior. Biol. Psychiatry. 2017:81;11:907-917. IF: 11.982, MNiSW: 45.000.
 • dr hab Andrzej Potemkowski, prof. US

  Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktykiprof. Potemkowski

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2008 roku

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 1981- specjalizacja I stopnia z neurologii
  • 1984 – specjalizacja II stopnia z neurologii
  • 1986 – doktorat z nauk medycznych
  • 2002 – habilitacja z nauk medycznych

  Kariera zawodowa:

  • 1978-1999 – adiunkt w Klinice Neurologii PUM
  • 1978-1999 – Katedra i Klinika Neurologii Pomorski Uniwersytet Medyczny
  • 0d 1981 i nadal – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – specjalizacja neurologii
  • od 2005 roku – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
  • 0d 2017 roku -v-ce prezes ZG PTN

  Zainteresowania naukowe:

  • -stwardnienie rozsiane – aspekty psychologiczne, neurodegeneracje – aspekty psychospołeczne i terapeutyczne, neuroestetyka

  Ważniejsze publikacje:

  • Potemkowski A., Brola W., Ratajczak A., Ratajczak M., Kowalewski M., Lewita M., Kapica-Topczewska K., Tarasiuk J., Stepień A., Gocyła-Dudar K., Zaborski J., Bartosik – Psujek H.: The most important psychologiczal and psychosocial needs of Polish MS multiple sclerosis patients and their significant others. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2017; 13: 1817-1824
  • Mark A Agius, Gabriela Klodowska-Duda, Maciej Maciejowski, Andrzej Potemkowski, Jing Li,Kaushik Patra, Jacob Wesley, Soraya Madani, Gerard Barron, Eliezer Katz and Armando Flor: Safety and tolerability of inebilizumab (MEDI- 551), an anti-CD19 monoclonal antibody, in patients with relapsing forms of multiple sclerosis: Results from a phase 1 randomised, placebo-controlled, escalating intravenous and subcutaneous dose study Multiple Sclerosis Journal 1– 11. DOI: 10.1177/ 1352458517740641
  • Andrzej Potemkowski, Waldemar Brola, Anna Ratajczak, Marcin Ratajczak, Jacek Zaborski, Elżbieta Jasińska , Anna Pokryszko-Dragan , Ewa Gruszka, Ryszard Podemski, Marta Dubik-Jezierzańska, Beata Zakrzewska-Pniewska, Monika Nojszewska, Aleksandra Podlecka-Piętowska, Krystyna Gospodarczyk-Szot, Adam Stępień, Katarzyna Gocyła – Dudar, Marzena Maciągowska-Terela, Jacek Wencel, Przemysław Daroszewski, Radosław Kaźmierski, Alina Kułakowska, Katarzyna Kapica-Topczewska, Witold Pawełczak, Halina Bartosik-Psujek: Internet usage by Polish patients with multiple sclerosis: a multicenter questionnaire study. Interact J Med Res 2019
  • W. Brola,, P. Sobolewski, M. Żak, S. Flaga, Małgorzata Fudala, D. Siutka, K. Kapica, M. Chorąży, A. Kułakowska, A. Perenc, H. Bartosik-Psujek, M. Psujek, A. Głąbiński, M. Pawełczyk, S. Gacek, A.Potemkowski: Profile of Polish patients with primary progressive multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders 33 (2019) 33–38
  • A.Potemkowski: Copaxone – sukcesy w leczeniu stawardnienia rozsianego. Skomplikowana cząsteczka – nieskomplikowana terapia. Asteria Med Gdańsk 2017 ( monografia)
 • dr hab. Piotr Próchniak, prof. US

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości dr hab Próchniak

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: Od 01.10.2019r.

  Zainteresowania naukowe:

  • Psychologia zachowań ryzykownych, relacje jednostka-środowisko przyrodnicze

   Ważniejsze publikacje:

  • Próchniak, P. (2020). Pomiędzy bezpieczeństwem i ryzykiem. Pozytywne konteksty rekreacji outdoorowej.Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  • Próchniak, P. (2017). Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody. Uwarunkowania podmiotowe.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Próchniak, P. (2017). Człowiek wobec zagrożeń pogodowych: konfrontacja i prewencja. Toruń:Wydawnictwo Marszałek.
  • Próchniak, P. (2020). Coping with Stress and Pain in Hard and Soft Adventure Mountain Athletes. Annals of Psychology, 23 (2), 153-172.
  • Próchniak, P. & Próchniak, A. (2020). Preventive and Proactive Coping in Outdoor Sports. A Measurement Proposal. Behavioral Sciences, 10(4), 1-13.(2017). Development and testing of the elements of the nature curiosity scale. Social Behavior and Personality, 45 (8), 1245-1254.
  • Próchniak, P. (2017). Development and testing of the elements of the nature curiosity scale. Social Behavior and Personality, 45 (8), 1245-1254.
  • Próchniak, P. (2017). Wilderness Courage Scale. Journal of Human Performance in Extreme Environments,13, 1-10.
  • Próchniak, P. (2017). Adventure Behavior Seeking Scale. Behavioral Sciences, 7 (2), 1-13.
  • Próchniak, P. (2017). Wilderness Survival Self Efficacy Scale.  Ecopsychology,  9 (3), 172-182.
  • Próchniak, P. (2014).Firefighters: Prosocial risk taking and time orientation. Social Behavior and Personality 42 (2),  253-259.
  • Próchniak, P. (2014). The Wilderness Novelty Seeking Scale. Perceptual and Motor Skills, 119,2, 571-590.
  • Próchniak, P. (2011). Psychological profile of Polish skydivers. Psychological Reports 108, 1, 1-11.
  • Próchniak, P. (2009). Polish police officers: Risk taking and Personality. Journal of Police and Criminal Psychology, 24 (2), 104-110.

  WSZYSTKIE PUBLIKACJE

  okładki monografii prof. Próchniak

 • dr Małgorzata Bratos - Stępień

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowejdr Bratos-Stępień

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: 1.10.2004 r.

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna

  • 2003 r. – Tytuł magistra psychologii; specjalność: psychologia pracy i organizacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • 2004 r. – Tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytet Warszawski
  • 2014 r. – Stopień doktora nauk społecznych w dziedzinie: psychologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna

  • od 2004   asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
  • od 2004   psycholog w Ośrodku Badań Psychologicznych i Lekarskich w Szczecinie
  • 2009-2010  organizator X, XI oraz XII Kongresu Kadry w Warszawie
  • 2010  psycholog w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie
  • 2010-2011   psycholog w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie

  Zainteresowania naukowe

  • Psychologia pracy i organizacji; stres w pracy; jakość życia;

  Ważniejsze publikacje

  • Bratos, M. (2007). Zagrożenia psychiczne w miejscu pracy w Polsce okresu potransformacyjnego. W: T. Rzepa (red.). Jacy jesteśmy i czym się kierujemy w sytuacjach społecznych? Szczecin: ZAPOL.
  • Bratos, M. (2008). Podmiotowe modyfikatory poczucia obciążenia pracą na przykładzie zawodu dziennikarza. W: M. Plopa, M. Błażek (red.). Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań:  perspektywa psychologiczna. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
  • M. (2008). Przeciążenie pracą i jego konsekwencje. Przegląd badań. W: L. Golińska, B. Dudek (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • dr Magdalena Chęć

  Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki dr Chęć

  Kontakt:

  magda.chec@gmail.com

  Zatrudnienie na Uniwersytecie:

  Instytut Psychologii, Zakład Psychologii klinicznej i Psychoprofilaktyki

  • 2011 – 2012 – Uniwersytet Szczeciński – na stanowisku asystenta
  • od 2012 – Uniwersytet Szczeciński – na stanowisku adiunkta

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 2001 – tytuł magistra psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
  • 2003 – 2004 – Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Politechnika Szczecińska
  • 2005 – 2009 – studia doktoranckie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
  • 2010 – tytuł doktora nauk humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • od 2014 – prywatna praktyka psychologiczna w Centrum Medycznym Euromedis w Szczecinie
  • od 2001 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 w Szczecinie
  • 2008 – 2009 – Liceum Ogólnokształcące nr 11 w Szczecinie;
  • 2007 – 2008 – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
  • 2002 – 2004 – ZOZ MSWiA w Szczecinie, Dzienny Oddział Psychiatryczny

  Zainteresowania naukowe:

  • czynniki ochronne i czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń i chorób psychicznych w rożnych okresach życia człowieka.

  Ważniejsze publikacje:

  • Chęć, M., Ligocka, M., Janik, I., Samochowiec, J., Samochowiec, A. (2019). Pośrednicząca rola nastroju we wpływie muzyki na emocjonalny odbiór materiału obrazowego przez adolescentów, Psychiatria Polska, 53(2), 341-357.
  • Chęć, M., Ligocka M., Maciejewska, M., Samochowiec, J., Łodygowska, E., Samochowiec, A. (2016). On-line psychological support in the evaluation of specialists and future specialists in Poland. Computers in Human Behavior, (64), 703-709. http://ac.els-cdn.com/S0747563216305040/1-s2.0-S0747563216305040-main.pdf?_tid=c4218cca-aa67-11e6-b315-00000aacb362&acdnat=1479127513_2e9a81dcf14a3d6a9d578d1e9fccae82
  • Łodygowska, E., Chęć, M., Samochowiec, A. (2017). Academic motivation in children with dyslexia. The Journal of Educational Research. 110(5), 575-580.
  • Samochowiec, A., Chęć, M., Kopaczewska, E., Samochowiec, J., Lesch, O., Grochans, E., Jasiewicz, A., Bienkowski, P., Kołodziej, Ł., Grzywacz, A. (2015). Monoamine oxidase a promoter variable number of tandem repeats (MAOA-uVNTR) in alcoholics according to Lesch Typology. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(3), 3317-3326. http://www.mdpi.com/1660-4601/12/3/3317
  • Tyburski, E., M., Sokołowski, A., Chęć, M., Pełka-Wyciecka, J., Samochowiec, A. (2015). Neuropsychological characteristics of verbal and non-verbal fluency in schizophrenia patients. Archives of Psychiatric Nursing, 29(1), 33-38. http://www.psychiatricnursing.org/article/S0883-9417(14)00157-5/fulltext
 • dr Adam Falewicz

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej

  Kontakt:

 • dr Joanna Furmańska

  Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2013 roku

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 2015 – do dziś Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, kurs podstawowy i zaawansowany, w trakcie
  • 2017 uzyskanie stopnia naukowego doktora z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • 2013 uzyskanie stopnia naukowego magistra w Uniwersytecie Szczecińskim

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • 2013 – do dziś  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii w Szczecinie
  • 2014 –2017 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie, Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym
  • 2014 –2016 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  Zainteresowania naukowe:

  • psychologia zdrowia i psychologia kliniczna, m.in. sposoby doświadczania własnej choroby, jakość życia w chorobie, system rodzinny w obliczu choroby; psychologia rozwojowa, m.in. problemy psychologiczne oraz potencjał osób w okresie późnej dorosłości; psychoterapia

  Ważniejsze publikacje:

  • (Furmańska)Król, J., Szcześniak, M., Koziarska, D., Rzepa, T. (2015). Akceptacja choroby i postrzeganie czasu u osób leczonych immunomodulacyjnie z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (SMRR). Psychiatria Polska, 5, 49.
  • (Furmańska)Król, J., Rzepa, T., Milik, A., Ligocka, M., Kołodziejska, A. (2016) Spostrzegane wsparcie społeczne – miejsce i rola w przystosowaniu do choroby nowotworowej. Czasopismo Psychologiczne, 22(2), 261-267.
  • (Furmańska)Król, J., Koziarska, D., Szcześniak, M., Rzepa, T., Nowacki, P. (2017). Satysfakcja seksualna i samoocena a akceptacja choroby wśród osób z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (SMRR). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 26(4), 236-245.
  • Koziarska, D., (Furmańska)Król, J., Nocoń, D., Kubaszewski, P., Rzepa, T., Nowacki, P. (2018), Prevalence and factors leading to unemployment in MS (multiple sclerosis) patients undergoing immunomodulatory treatment in Poland. PLOS ONE, April 20, 2018.
  • Kroplewski, Z., Szcześniak, M. Furmańska, J., Gójska, A. (2019). Assessment of Family Functioning and Eating Disorders – The Mediating Role of Self-Esteem. Frontiers in Psychology, 24 April 2019.
 • dr Eunice Hempolińska - Nowik

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowościdr Hempolińska-Nowik

  Kontakt:

  eunice_hempolinska1@yahoo.pl

  Kariera zawodowa naukowo-dydaktyczna:

  • mgr psychologii – 1985 rok Uniwersytet Warszawski
  • dr n.h. w psych. – 1998 rok UMCS Lublin

  Zatrudnienie od 1986 roku – Uniwersytet Szczeciński

  • do 1998 roku – asystent,
  • od 1998 roku – adiunkt
  • od 2010 roku  – starszy wykładowca

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna

  • 2008 – 2011 zastępca dyrektora Instytutu Psychologii US ds. dydaktycznych
  • 2004 – 20011 kierownik studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne”
  • 2013 – 2017 pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu Psychologii Osobowości
  • 2017– 2019 kierownik Pracowni Badań nad Osobowością

  Doświadczenie zawodowe

  • Prowadzenie zajęć z dziedziny psychologii społecznej, psychologii poznawczej, psychologii osobowości, psychologii komunikowania się, pracy z rodziną oraz teorii i praktyki psychoterapii, podstaw pomocy psychologicznej.
  • Prowadzenie treningów grupowych w zakresie: radzenia sobie ze stresem, efektywnego komunikowania się, coachingu, pomocy psychologicznej, rozwiązywania konfliktów, asertywności i twórczości.
  • Badania naukowe w dziedzinie psychologii społecznej, poznania społecznego, psychologii osobowości.
  • Praktyka psychologiczna w zakresie indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej, oraz psychoanalityczna terapia par.

  Ważniejsze publikacje

  • Eunice Hempolińska-Nowik, (2001). Poznawcze koncepcje Ja. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 96. Wkład własny w 100%.
  • Eunice Hempolińska-Nowik, (2009). Poznanie społeczne. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.143. Wkład własny w 100%.
  • Eunice Hempolińska-Nowik, (2014). Integracja struktury Ja a psychologiczne przystosowanie. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  s. 187. Wkład własny w 100%.
  • Eunice Hempolińska-Nowik, (2011). Teorie i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych. W: T. Rzepa, J. Szepietowski, R. Żaba (red.)  Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry, ss.1-11, Cornetis, Wrocław. Wkład w rozdział 100%
  • Eunice Hempolińska-Nowik, (2009). Typy osobowości członków zespołów badawczych. W: W. Olejniczak (red.). Zespół – Kultura – Projekt. Szczecin, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Grant badawczy KBN N 115 020 31/0713. Wkład w rozdział 100%
 • dr Ewa Karabanowicz

  Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktykidr Karabanowicz

  Kontakt:

  ewa.karabanowicz@gmail.com

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • Od 2019 – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii, adiunkt
  • 2018 – dr nauk społecznych w zakresie psychologii, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
  • 2017-2018 – Podstawowy Kurs Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
  • 2014 – mgr pedagogiki specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
  • 2012 – mgr psychologii, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Gdyni (praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinami)
  • Klinika Neurochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku,
  • Oddział psychiatryczny w Maimonides Medical Center w Nowym Jorku
  • Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku

  Zainteresowania naukowe:

  • neuropsychologia, psychologia kliniczna, psychologia procesów poznawczych

  Ważniejsze publikacje:

  • Karabanowicz, E., Tyburski, E., Karasiewicz, K., Sokołowski, A., Mak, M., Folkierska-Żukowska, M., Radziwiłłowicz, W. (2020). Metaphor processing dysfunctions in schizophrenia patients with and without substance use disorders. Frontiers in Psychiatry11, 331.
  • Tyburski, E. M., Karabanowicz, E., Mak, M., Lebiecka, Z., Samochowiec, A., Pełka-Wysiecka, J., Sagan, L., Samochowiec, J. (2020). Color Trails Test: a new set of data on cognitive flexibility and processing speed in schizophrenia. Frontiers in Psychiatry11, 521.
  • Sokołowski, A., Tyburski, E., Sołtys, A., Karabanowicz, E. (2020). Sex Differences in Verbal Fluency Among Young Adults. Advances in Cognitive Psychology16(2).
  • Mak, M., Tyburski, E., Starkowska, A., Karabanowicz, E., Samochowiec, A., Samochowiec, J. (2019). The efficacy of computer-based cognitive training for executive dysfunction in schizophrenia. Psychiatry Research279, 62-70.
  • Tyburski, E.M., Karabanowicz, E., Sokołowski, A., Samochowiec A. (2015). Samoświadomość w ujęciu neuropsychologii klinicznej. Psychiatria i Psychoterapia, 11(1), 3-12.
 • dr Karol Karasiewicz

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej

  Kontakt:

 • dr Magdalena Kerestey

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowościmgr Kerestey

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 5.10.2012

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 2010 – ukończenie studiów z psychologii na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskanie tytułu magistra.

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • od 5.10.2012 asystentka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

  Zainteresowania naukowe:

  • psychologia religii – medytacja, uważność (mindfulness); psychologia pozytywna – szczęście, orientacja temporalna.

  Ważniejsze publikacje:

  • Radoń S., Rydzewska M., (2018). „Validation of the polish version of Short Form Five Facet Mindfulness Questionnaire”. Roczniki Psychologiczne. 21. 279-298.
  • Rydzewska, M., Reeves, V. (2015). What is the Cause of Happiness? Psychological Theories and the Buddhist View. The Polish Journal of the Arts and Culture, nr 14 (2/2015), s. 135-151.
  • Rydzewska, M. (2012). Buddyzm i psychologia, czyli o psychologicznych mechanizmach medytacji podarowania mandali.” The Polish Journal of the Arts and Culture, nr 2 (2/2012), s. 140-155.
  • Rydzewska, M. (2011). Tu i teraz bez obaw i oczekiwań. Orientacja temporalna i praktyka medytacyjna. Folia Psychologia. Acta Universitatis Lodziensis, nr 15, s. 17-30.
  • Rydzewska, M. (2011). Praktyka medytacyjna a subiektywne poczucie szczęścia. Psychologia Jakości Życia, tom 10, s. 117-130.
 • dr Adam Kucharski

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowejdr Kucharski

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: 2009

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 2005 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii
  • 2000 – ukończenie studiów z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i uzyskanie tytułu magistra
  • 1999 – zatrudnienie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • 1997 – ukończenie studiów z filozofii (specjalizacja teoretyczna) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i uzyskanie tytułu magistra

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • 2011 – 2020 – Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 2012-2020 – członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej,

  – certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

  – terapia zaburzeń lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, fobii, zaburzeń osobowości, poradnictwo psychologiczne,

  • 2010-2013 – szkolenia dla pracowników ZUS w Szczecinie
  • 2008 – współpraca z Grupą „Żywiec” i szkolenie ich pracowników
  • 2006-2009 – współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie

  Zainteresowania naukowe:

  • psychologia społeczna, komunikacja interpersonalna, style komunikowania się, psychologia humoru, wykorzystywanie humoru do budowania komunikatów

  Ważniejsze publikacje:

  • Kaczmarek, B., Kucharski, A. Stencel, M. (2006). Komunikowanie się – problemy i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Kucharski, A. (2009). Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Kucharski, A. (2013). Humor as regulator of Negative Emotions. Polish Journal of Applied Psychology Vol. 11, Nr. 1. S.296-31.
  • Timoszyk-Tomczak, C., Kucharski, A. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Studium przypadku. Aktualni problemi psychologii. Tom IV. s. 296-316.
  • Kucharski, A., Timoszyk-Tomczak, C. (2015). Appreciation of ambiguous humorous messages: influence of processing mode and presentation. Psychology of Language and Communication 2015, Vol. 19, No. , s. 29-43.
 • dr Małgorzata M. Kulik

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowościdr Kulik

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2012, adiunkt

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna

  • 2014 – doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, studia doktoranckie KUL
  • 2008 mgr z psychologii w KUL w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
  • 2007 mgr z socjologii w KUL w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna

  • VII 2012 – Centrum Rozwoju JUMP – trener
  • Od 2008 praca jako trener – freelancer m.in. z Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli „Adesse” w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz w różnorodnych projektach finansowanych ze środków UE i nie tylko
  • Od 2011 psycholog w Polskim Stowarzyszeniem Stwardnienia Rozsianego oddział w Lublinie

  Zainteresowania naukowe

  • Psychologia kliniczna, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia rehabilitacji

  Ważniejsze publikacje

  • Kulik M. (2012). Jakościowa analiza doświadczenia czasu u kobiet ze stwardnieniem rozsianym o różnym nasileniu objawów depresyjnych. [W:] J. Iskra, M. Artymiak (red.) Doświadczenia człowieka. Kraków: Wydawnictwo Petrus, s. 84 – 115.
  • Otrębski W., Konefał K., Kulik M., Mariańczyk M. (2011). Efektywność działań pomocy społecznej wobec rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem., Badania rodzin z dzieckiem głęboko wielorako niepełnosprawnym w regionie lubelskim. Lublin: Europerspektywa.
  • Kulik M., Otrębski W. (2011). Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w wyniku choroby genetycznej. [W:] H. Liberska (red.). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: Difin, s. 129-150.
  • Kulik M., Wiącek G. (2010). Orzecznictwo w przypadku osób z rzadkimi i sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności a ogólne zasady orzekania o niepełnej sprawności. [W:] Brzezińska A., Kaczan R., Smoczyńska K. (red.). Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 89-105.
  • Kulik M. (2008). Cierpienie, które przerasta, czyli o wypaleniu zawodowym lekarzy pracujących z ludźmi przewlekle chorymi W: Francuz P., Otrębski W. (red.) Studia z Psychologii w KUL. Tom 15. Lublin: Wydawnictwo KUL s. 81-112.
 • dr Magdalena Leszko

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowejdr Leszko

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2016

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 2016-2017 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, studia podyplomowe: Psychosomatyka i somatopsychologia
  • 2014-2016 Northwestern University, Feinberg School of Medicine, staż podoktorski (Post-doctoral fellowship). Specjalność: psychologia zdrowia
  • 2011-2014 University of Kansas, studia doktoranckie, specjalność: gerontologia (interdyscyplinarne studia: biologia, socjologia i psychologia starzenia się)
  • 2010-2011 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa. Studia podyplomowe: Psychoonkologia
  • 2005-2010 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, stacjonarne studia magisterskie, specjalność: psychologia kliniczna
  • 2006-2008 Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, studia podyplomowe: socjoterapeuta

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • 2016- Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, adiunkt
  • 2016-2018 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Psychologii, Wykładowca akademicki
  • 2014-2016 Northwestern University, Wydział Nauk Medyczno-Społecznych, pracownik naukowy
  • 2015-2016 Zrzeszenie Amerykańsko Polskie (wykładowca)
  • 2012-2014 University of Kansas, Wydział Psychologii, Asystent ds. Nauczania
  • 2012-2014 University of Kansas Medical Center, Alzheimer’s Disease Center, Asystent ds badań
  • 2009 Stanford University / VA Aging Clinical Research Center, Asystent ds badań
  • 2007-2008 MONAR Bydgoszcz (wolontariuszka)

   Zainteresowania naukowe:

  • choroba Alzheimera, obciążenie opiekuna, zdrowie psychiczne w okresie później dorosłości, seksualność w późnej dorosłości, śmierć i umieranie

  Ważniejsze publikacje:

  • Leszko, M., Iwański, R., Jarzębińska, A. (2020). The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland. Frontiers in Psychology, 10, 2969. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02969
  • Leszko, M. (2019). “It turned my life upside down”: the experience of Polish caregivers of siblings with Alzheimer’s disease. Educational Gerontology, 45, 550-558.
  • Leszko, M. (2019). The Effectiveness of Psychoeducational and Financial Intervention to Support Caregivers of Individuals With Alzheimer’s Disease in Poland. Innovation in Aging, 3(3), igz026, https://doi.org/10.1093/geroni/igz026
  • Leszko, M., Elleman, L., Bastarache, E., Graham, E. K., & Mroczek, D. K. (2016). Future Directions in the Study of Personality in Adulthood and Older Age, Gerontology, 62(2), doi:10.1159/000434720
  • Leszko, M., Lamparska-Zajac, L., & Trempala, J. (2015). Aging in Poland. The Gerontologist, 55(5), 707-715.
 • dr Sylwia Michałowska

  Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie

  • 2018

  Zainteresowania naukowe

  • Funkcjonowanie psychologiczne kobiet z mutacją genetyczną BRCA, psychopatologia i psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, funkcjonowanie systemu rodzinnego i jego wpływ na socjalizację i rozwój jednostki

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna

  • Jednolite studia magisterskie – psychologia
  • Podyplomowe studia przygotowujące do pracy pedagogicznej
  • Czteroletni kurs psychoterapii poznawczo- behawioralnej (w trakcie)

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna

  • 2020-obecnie- Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne
  • 2018- obecnie- Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii
  • 2018- obecnie – Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
  • 2016-obecnie – Fundacja „W związku z Rakiem”
  • 2018- 2020- Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Mam Dom” w Szczecinie
  • 2017- 2019- Portal Psychologiczno- Edukacyjny „Sukces Dziecka”
  • 2017-2019- Specjalistyczno- Opiekuńcze Placówki Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie
  • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

  Ważniejsze publikacje

  • Komponenty funkcjonowania psychospołecznego nosicielek mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2. Sylwia Michałowska, Agnieszka Samochowiec, Anna Jakubowska. Psychiatria 2018;15(4):234-240.
  • Coping and anxiety in cancer patients. Sylwia Michałowska, Sylwia Matusewicz, Agnieszka Samochowiec. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2019; 2: 28–32
  • How to support patients with BRCA genetic mutation? Research review. Sylwia Michałowska. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2019; 4: 16-26
 • dr Elżbieta Pieńkowska

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowejdr Pieńkowska

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie:

  • 1.10. 2000 -30.04.2010 stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 27.09.2013 – aktualnie stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 1999  Psychologia, specjalność: psychologia edukacji, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, magister
  • 2003 Filologia angielska, specjalność: literaturoznawstwo, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu, magister
  • 2013 Psychologia, specjalność: seksuologia rozwojowa Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, doktor
  • 1999 Podyplomowe Studium Wychowania Seksualnego, Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie
  • 2008 Studia Podyplomowe Pomoc psychologiczna  w zakresie seksuologii  Instytut Psychologii UAM
  • 2016 Studia Podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • 1999 – 2000 – stanowisko psychologa w Szkole Podstawowej nr 15 w Poznaniu
  • 2000 – aktualnie  stanowisko psychologa w IV Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie,
  • 2007 – 2016 –  stanowisko psychologa w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp.
  • 2008 – 2013 – biegły psycholog z listy Sądu Okręgowego w Szczecinie

  Zainteresowania naukowe:

  • proces rozwoju człowieka, czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju, zaburzenia rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, analiza uwarunkowań środowiskowych kształtujących seksualność, a także tworzących ryzyko wiktymizacji seksualnej w cyklu życia człowieka, uwarunkowania zdrowia seksualnego człowieka w cyklu życia, analiza uwarunkowań środowiskowych kształtujących ryzyko wiktymizacji seksualnej w cyklu życia człowieka

  Ważniejsze publikacje:

  • Pieńkowska, E., Timoszyk-Tomczak, C. (2015). The Future Time Perspective in Parenthood of Young Adults with Intellectual Disability. [w]: [red.] K.Adamczyk, M. Wysota Various Aspects of Young Adult’s Functioning. Kraków: Wydawnictwo Libron
  • Pieńkowska, E. (2016). Trudne zachowania seksualne osób niepełnosprawne intelektualne jako podstawa oddziaływań terapeutycznych. [red.] C. Timoszyk-Tomczak,  Ruchomy most. Wybrane zagadnienia w psychoterapii
  • Łodygowska, E., Pieńkowska, E. (red.) (2017). Psychologia wieku rozwojowego. Norma – nietypowość – patologia. Szczecin: Volumina
  • Pieńkowska, E. (2017). Agresja seksualna u dzieci. W: [red.] E. Łodygowska, E. Pieńkowska, Psychologia wieku rozwojowego. Norma – nietypowość – patologia. Szczecin: Volumina
  • Pieńkowska, E., Fornalik, I. (2018). Przesłuchiwanie świadków z niepełnosprawnością intelektualną. W: Przesłuchanie małoletniego świadka w postępowaniu karnym. Warszawa: Fundacja dajemy Dzieciom Siłę
 • dr Marzena Piłat

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowejdr Piłat

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: adiunkt

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na KUL JPII w Lublinie (2010), tytuł pracy: Psychospołeczne korelaty doświadczenia traumy wojennej. Empiryczne badania uchodźców z Czeczenii.
  • Magisterium z psychologii na UMCS w Lublinie (1990).

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna

  • IX 2013 r. – obecnie: Uniwersytet Szczeciński
  • I 2012 – X 2013 r. – prywatna praktyka psychologiczna
  • od IX 2011 r. – Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie: psycholog (diagnoza bieżących problemów, pomoc psychologiczna w przypadku wypalenia zawodowego, udzielanie wsparcia pracownikom lub uchodźcom w sytuacjach konfliktowych, sporządzanie opinii i ekspertyz), trener i ekspert (rekrutacja kandydatów do bezpośredniej pracy z uchodźcami w Urzędzie, szkolenia dla pracowników z zakresu psychologii międzykulturowej i społecznej, mediacji międzykulturowych oraz pracy z uchodźcami).
  • od II 2011 do VII 2012 r. – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Prowadzenie obozów naukowych dla specjalności społecznej oraz zajęć fakultatywnych z zakresu psychologii międzykulturowej.
  • od II 2007 r.- Laboratorium Badań nad Integracją Społeczną Cudzoziemców przy Towarzystwie Europy Środkowo – Wschodniej w Lublinie, psycholog międzykulturowy, ekspert ds. adaptacji społeczno-kulturowej migrantów, ich problemów zdrowotnych, edukacyjnych oraz trudności tej grupy na rynku pracy.
  • V-XII 2006 r. – Sekretariat Krajowej Sieci Tematycznej dla Tematu I (Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy) ekspert oceniający rezultaty wypracowane przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej (PIW) EQUAL dla Polski 2004-2006.
  • III 1995 – XII 2000 oraz IX 2002 r. – XII 2011 r. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej, psycholog oraz koordynator merytoryczny projektów współfinansowanych  z UE. Praca z cudzoziemcami po traumatycznych przeżyciach wojennych – diagnoza i pomoc psychologiczna osób z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Kosowa, Armenii, Ukrainy, Sri Lanki, Somalii, Sudanu, Afganistanu, Pakistanu i innych krajów – zwłaszcza byłego ZSRR. Współpraca z Urzędem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Urzędem do Spraw Cudzoziemców, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie i NGO”s.
  • II 1998 – VII 2002 r. – Własna działalność gospodarcza – realizacja kontraktów zleconych głównie przez obecny Urząd do Spraw Cudzoziemców (UDSC), dotyczących kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób przebywających w Ośrodkach dla Cudzoziemców: zapobieganie konfliktom (np. strajki głodowe) i kryzysom (próby samobójcze) oraz łagodzenie napięć wynikających np. z szoku kulturowego, różnic cywilizacyjnych, przebytych urazów psychicznych. Diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci cudzoziemców uczęszczających do polskich szkół.
  • X 1992 – IX 1993r., Uniwersytet  Marii Curie Skłodowskiej, Lublin – asystentka w Zakładzie Psychologii Społecznej
  • IX 1991 – XI 1992 r. – Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD w Zamościu, psycholog
  • III 1991- IX 1991 r. – Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Zamościu, psycholog
  • X 1990- II 1991 r. – Państwowy Dom Dziecka im. J. Dańkowskiego, Lublin, wychowawczyni.

  Zainteresowania naukowe

  • Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach wojen, prześladowań i kryzysów humanitarnych – psychologia ocalałego (syndrom ocalonego), diagnoza i pomoc psychologiczna dla uchodźców, migrantów, żołnierzy na misjach oraz weteranów wojennych (ASD, PTSD, stres bojowy), problemy społeczno-kulturowej Integracji uchodźców i migrantów, stres, mobbing, wypalenie zawodowe osób pracujących w środowisku wielokulturowym, psychologia zdrowia w aspekcie międzykulturowym, komunikacja, kompetencje i mediacje międzykulturowe, psychologia terroryzmu

  Ważniejsze publikacje

  • Piłat M., (2007), Konsekwencje cierpień spowodowanych wojną i prześladowaniami, w: Rozpocząć nowe życie. Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki uchodźczej, red. M. Piłat, Lublin 2007, 7-14.
  • Piłat M., (2012), Traumatyczne skutki kryzysów humanitarnych wywołanych działalnością człowieka. Przykłady zaburzeń psychicznych wśród żołnierzy i ludności cywilnej, w: Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka. Solidarność humanitarna, red. J. Dobrowolska-Polak, Prace Instytutu Zachodniego nr 89, Poznań, 61- 78.
  • Piłat M., (2012), Zachowania anty- i prozdrowotne. Longitudinalne badania małoletnich uchodźców w Polsce, w: Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Zachowania ryzykowne, red. G. E. Kwiatkowska, I. Siudem, Lublin, 215-230.
  • Piłat M., (2013), Kulturowe aspekty uzależnień. Raport z badań uchodźców szukających schronienia w Polsce, w: Oblicza uzależnień: terapia jako przywracanie wolności, red. W. P. Poleszak, Lublin, 205-223.
 • dr Joanna Pracka

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości

  Kontakt:

 • dr Emilia Rutkowska

  Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki

  Kontakt:

 • dr Anna Sołtys

  Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktykimgr Sołtys

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: 01.10.2011r.

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • Praca w zawodzie psychologa w Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
  • Praca w zawodzie psychologa w Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci.

  Zainteresowania naukowe:

  • funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych, człowiek w obliczu choroby i śmierci, funkcjonowanie opiekunów osób z chorobą Alzheimera

  Ważniejsze publikacje:

  • Sołtys, A. (2011). Śmierć i utrata jako wyzwanie psychoterapeutyczne. W: Sł. Bukalski Sł. (red.), Duszpasterstwo a psychoterapia. Studia i Rozprawy, 29. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Sołtys, A. (2012). Człowiek u progu cierpienia i śmierci. W: I. Rawicka (red.), Oblicza Rodziny, 3. Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL.
  • Sołtys, A., Tyburski, E., (2014). Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego. W: J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Potemkowski, A., Sołtys, A., Samochowiec, A., Chęć, M., Tyburski, E., Sowińska-Gługiewicz, I., Ratajczak, A., Ratajczak, M., Wąsik, M. (2014). Gdy tematem jest śmierć. Lublin : Neurologia praktyczna, 14, 57-74.
  • Sołtys, A., Ligocka, M. (2017). Różne aspekty życia rodzinnego w percepcji rodziców i dorastających dzieci. W: J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • dr Dawid Subocz

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości dr D. Subocz

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2021 roku

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 2013 – tytuł magistra psychologii; specjalność: psychologia kliniczna, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii
  • 2015 – ukończone studia podyplomowe, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa, kierunek: psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • 2021 – stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa.

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • 2015-2021 – psycholog uprawniony do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców w  Pracowni Psychologii Transportu w Szczecinie
  • 2020-2024 – biegły psycholog z listy Sądu Okręgowego w Szczecinie

  Zainteresowania naukowe:

  psychologia kliniczna, trauma złożona, style więzi, dysocjacja, aleksytymia, badania okulograficzne, rozpoznawanie i percepcja wzrokowa emocji, schizofrenia

  Ważniejsze publikacje:

  • The role of attachment relationships in the pathogenesis of dissociative symptoms : literature review / Dawid Subocz. // Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2021, Nr 11, s.1-8
 • dr Daria Suchecka

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: 10.2021

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 2020 – doktor nauk o zdrowiu (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
  • 10.2020 – 07.2021 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Kompetencji Menadżerskich (podyplomowe)
  • 10.2020 – 08.2021 Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – Profesjonalne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników (podyplomowe)
  • 10.2019 – 10.2020 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania – Podyplomowe Studia Menadżerskie – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (podyplomowe)
  • 10.2016 – 06.2018 Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie – Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej, (podyplomowe)
  • 10.2010 – 07.2015 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny (magister psychologii)
  • 10.2007 – 06.2012 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (biologia – magister)

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • 2018 – (dziś) Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Babigoszczy – dyrektor, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
  • 2020 – (dziś) Klinika Dilige – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
  • 2019 – (dziś) Mobilny Zespół Specjalistów Placówek Wsparcia Dziennego – psycholog
  • 2015 – 2018 Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji MONAR w Babigoszczy – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
  • 2014 – (dziś) nauczyciel akademicki (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

  Zainteresowania naukowe: psychopatologia, psychologia uzależnień, neuropsychologia, psychologia kliniczna

  Ważniejsze publikacje:

  • Joanna E. Preś, Jacek Kurpisz, Justyna Pełka-Wysiecka, Katarzyna Adamowicz, Daria Suchecka, M. Ilnicka, Monika Mak, Jerzy Samochowiec. What regulates gratitude response of women and men? The role of the received good, psychosocial factors, and repayment. Psychological Reports, 2018; 25. DOI: 10.1177/0033294118811620
  • Anna Starkowska, Daria Suchecka, Joanna Kotowska. Dyspozycje osobowosciowe a poczucie humoru i ich znaczenie w utrzymaniu zdrowia i dobrostanu psychicznego. Pomeranian Journal of Life Sciences, 2018; 1(64): 79-84.
  • Daria Joanna Suchecka, Katarzyna Adamowicz, Marta Kęsik, Joanna Preś. Poziom lęku i styl radzenia sobie ze stresem a używanie przez młodzież leków dostępnych bez recepty. [W:] (red.) B. Trzop, K. Walentynowicz-Moryl. (2017). Społeczne wymiary zdrowia i choroby: od teorii do praktyki, s. 77-86. ISBN: 978-83-945779-1-9.
  • Daria Suchecka, Jolanta Kucharska-Mazur, Katarzyna Groszewska, Monika Mak, Jerzy Samochowiec, Agnieszka Samochowiec. Analiza zjawiska nadużywania przez młodzież substancji nie podlegających kontrolowanemu obrotowi – cz. 1. Leki dostępne bez recepty (OTC) i grzyby. Medycyna Pracy, 2017; 3(68): . DOI: http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00245
  • Katarzyna Groszewska, Daria J. Suchecka, Joanna E. Preś, Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur. Postępowanie żywieniowe w schizofrenii. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2015; 24(3): 128-136. DOI:10.1016/j.pin.2015.07.001
 • dr Roman Szałachowski

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 10.2010

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • doktorat nauk humanistycznych w zakresie psychologii – 2019

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  praktyka terapeutyczna w zakresie różnych zaburzeń dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie poznawczo behawioralnym z elementami trzeciej fali takimi jak terapia schematu, mindfulness i ACT, warsztaty rozwoju osobistego o różnej treści, szkolenia w zakresie różnych zagadnień „miękkich”, szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności pomagania i interwencji kryzysowej, warsztaty dla par i małżeństw,
  Zainteresowania naukowe:

  • jakość małżeństwa, jakość życia, komunikacja interpersonalna, terapia poznawczo-behawioralna i terapia par, terapia ACT, mindfulness, rozwój osobowości w życiu dorosłego człowieka,

  Ważniejsze publikacje:

  • Szałachowski, R. (2010) Komunikacja w związkach partnerskich jako podstawa osiągania zadowolenia ze związku, w: Kwiatkowska G.E., Markiewicz K., Komunikowanie się. Nowe wyzwania, s. 141-148, Lublin: Wydawnictwo UMCS
  • Szałachowski R. (2010) Pomaganie na żądanie – czyli o zasadach rodzicielstwa, w: Kupiec H. Popek P., Pomoc dziecku krzywdzonemu w ujęciu interdyscyplinarnym, s. 146-148, Szczecin: Wydawnictwo Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”
 • dr Małgorzata Szcześniak

  Katedra Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Szczecińskiegodr Szcześniak

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2012/2013 r.

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • Doktorat z dziedziny Nauk Humanistycznych w zakresie psychologii (2008, KUL Jana Pawła II), napisany pod kierunkiem Prof. dra hab. Zbigniewa Zaleskiego („Psychologiczne wyznaczniki wdzięczności w ujęciu atrybucyjnym”) i zrealizowany w ramach grantu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N106 3616 33
  • Master w Organization and Leadership (2001) – University of San Francisco, USA
  • Magisterium z dziedziny Nauk Wychowawczych w zakresie psychologii (1998) – Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Włochy

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • 2012 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii (Uniwersytet Szczeciński)
  • 2008 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”

  Zainteresowania naukowe:

  • Psychologia społeczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia rodziny, emocje w zdrowiu i chorobie, wzajemność pośrednia,

  Ważniejsze publikacje:

  • Szcześniak, M., Tułecka, M. (2020). Family Functioning and Life Satisfaction: The Mediatory Role of Emotional Intelligence. Psychology Research and Behawior Management, 13, 223-232. doi: 10.2147/PRBM.S240898
  • Szcześniak, M., Strochalska, K. (2020). Temperament and Sense of Coherence: Emotional Intelligence as a Mediator. International Journal of Environmental Research, 17, 219. doi: 10.3390/ijerph17010219
  • Kroplewski, Z., Szcześniak, M., Furmańska, J., Gójska, A. (2019). Assessment of Family Functioning and Eating Disorders – The Mediating Role of of Self-Esteem. Frontiers in Psychology, 10:921. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00921
  • Przepiorka, A., Yat-fan Siu, N., Szcześniak, M., Timoszyk-Tomczak, Jiaying Le, J., Pino Muñoz, M. (2019). The Relation Between Personality, Time Perspective and Positive Orientation in Chile, Hong Kong, and Poland. Journal of Happiness Studies. doi: 10.1007/s10902-019-00113-x
  • Szcześniak, M. (2018). Indirect reciprocity: The concept and psychological mechanisms. Roczniki Psychologiczne, 21(2), 107-130. doi: 10.18290/rpsych.2018.21.2-1
 • dr Celina Timoszyk - Tomczak

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowościdr Timoszyk-Tomczak

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie:  październik 1995

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 1995 tytuł magistra psychologii
  • 2002 tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej nr 272

  Zainteresowania naukowe:

  • psychologia temporalności, perspektywa czasowa,  psychologia starości,  psychologia emocji i motywacji

  Ważniejsze publikacje:

  • Timoszyk-Tomczak C., Bugajska B. (2019). Transcendent and transcendental time perspective inventory. Frontiers in Psychology, 9, 1-10. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02677
  • Przepiórka A., Siu Nicolson Yat-fan, Szcześniak M., Timoszyk-Tomczak C., Le, Jiaying J., Muñoz Pino M., (2019). Relations between personality, time perspective, and positive orientation in Chile, Hong Kong, and Poland. Journal of Happiness Studies, 21(3), 1081-1101. DOI: 10.1007/s10902-019-00113-x
  • Szcześniak M., Timoszyk-Tomczak C. (2018). A Time for Being Thankful: Balanced Time Perspective and Time Perspective and Gratitude. Studia Psychologica, 60(3). 150-166.
  • Ligocka M., Timoszyk-Tomczak C. (2019). Hope and time perspective. Socialization & Human Development: international scientific journal, 1, 25-36. org/10.37096/SHDISJ-19-1.1-000
  • Timoszyk-Tomczak C. (2017). Teoria gerotranscendencji – jej potencjał I ograniczenia. Gerontologia Polska, 25(3), 191-196.
 • mgr Krystian Konieczny

  Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2021

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii – 2021 – obecnie

  Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna, diagnoza psychologiczna, psychosomatyka, psychoterapia

  Ważniejsze publikacje:

  • Wymiary osobowości nerwicowej i jej wybrane predyktory wśród osób z nadciśnieniem tętniczym / Małgorzata Szcześniak, Joanna Furmańska, Krystian Konieczny, Krystyna Widecka, Karolina Rachubińska. // Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 2019, 53 (4), s.901-914
  • Online psychotherapy during COVID-19 pandemic : experiences of psychotherapists – research review / Krystian Konieczny. // Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2021, Online First Nr 12, s.1-5
 • mgr Maria Ligocka

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2010 asystent w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna

  • 2009-2014  Studium Psychoterapii SPCh
  • 2004-2009  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna
  • 2006-2010  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: kognitywistyka
  • 2008-2009  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Pedagogiczne dla Psychologów

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna

  • 09.2009-31.08.2010 – psycholog szkolny w I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie
  • 09.2009-31.12.2009 – członek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu
  • 04.2010-30.04.2010 – prowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach projektu „Mogę pracować” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

  Zainteresowania naukowe

  • inklinacja autonarracyjna, pamięć autobiograficzna, psychologia bólu
 • mgr Agnieszka Malinowska

  Katedra: Psychologii Ogólnej i Osobowości mgr A. Malinowska

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie:

  • Od 2021r. na stanowisku asystenta

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Szczecińskim w 2020r.
  • Kurs podstawowy Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (2019r. – 2020r.)
  • Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (2020r.)
  • Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (od 2021r.)

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • 2021r. – obecnie – psychoterapeuta w Centrum Terapeutycznym
  • 2020r. – obecnie – psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego
  • 2021r. – psycholog w Domu Pomocy Społecznej
  • 2020r. – 2021r. – nauczyciel w Szkole Policealnej „Żak”
  • 2020r. – wychowawca w placówce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  • 2020r. – wolontariusz w projekcie „Pomoc w pandemii. Studenci dla licealistów”
  • 2019r. – 2020r. – wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej
  • 2016r. – 2017r. – wolontariusz w przedszkolu

  Zainteresowania naukowe: psychologia pozytywna, psychologia wieku późnej dorosłości, psychologia uzależnień, funkcjonowanie osób z zaburzeniami lękowymi

  Ważniejsze publikacje:

  • Szcześniak, M., Rodzeń, W., Malinowska, A., Kaliczyńska, L., Świątek, A. H. (2018). Wise functioning and coping strategies in adolescents: Age as an intervening variable. Psychologia Wychowawcza, 55(13), 104-120.
  • Malinowska, A., Nagórska, N., Łodygowska, E. (2019). Rozwój tożsamości u młodych dorosłych – porównanie studentów psychologii i studentów innych kierunków, W: Trzeci Zbiór Materiałów Ogólnoukraińskiej Naukowej i Praktycznej Konferencji Internetowej z Udziałem Międzynarodowym. Berdiańsk, Ukraina.
  • Szcześniak, M., Rodzeń, W., Malinowska, A., Kroplewski, Z. (2020). Big Five Personality Traits and Gratitude: The Role of Emotional Intelligence. Psychology Research and Behavior Management 13, 977-988.
  • Rodzeń, W., Kulik, M. M., Malinowska, A., Kroplewski, Z., Szcześniak, M. (2021). The Loss of Self-Dignity and Anger among Polish Young Adults: The Moderating Role of Religiosity. Religions, 12(4), 284.
 • mgr Adam Ossowski

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej

  Kontakt:

 • mgr Karolina Rachubińska

  Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki

  Kontakt:

 • mgr Wojciech Rodzeń

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości mgr W. Rodzeń

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 1.10.2020r.

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • 2020-obecnie: Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, asystent
  • 2020: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie, kierunek: Psychologia w biznesie, wykładowca
  • 2020: uzyskanie tytułu magistra psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia społeczna
  • 2019-obecnie: członek interdyscyplinarnego zespołu badawczego Socjologia i psychologia organizacji, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • 2019-2021: kurs podstawowy Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, Wrocławski Instytut Psychoterapii
  • 2019-2020: kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie

  Zainteresowania naukowe:

  cyberpsychologia, teorie komunikacji i mediów, uzależnienia behawioralne, metodologia badań psychologicznych, metody analizy danych ilościowych, psychometria, psychologia ewolucyjna

  Ważniejsze publikacje:

  • Rodzeń, W., Kulik, M. M., Malinowska, A., Kroplewski, Z., Szcześniak, M. (2021). The Loss of Self-Dignity and Anger among Polish Young Adults: The Moderating Role of Religiosity. Religions12(4), 284.
  • Szcześniak, M., Rodzeń, W., Malinowska, A., Kroplewski, Z. (2020). Big Five Personality Traits and Gratitude: The Role of Emotional Intelligence. Psychology Research and Behavior Management13, 977.
  • Rodzeń, W. (2018). Immanentne elementy technologii wirtualnej rzeczywistości – immersja, poczucie obecności i cyberchoroba. W: M. Janiszewska, P. Szymczyk (red.), Online i offline – obraz współczesnego społeczeństwa (s. 38-53). Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
  • Szcześniak, M., Rodzeń, W., Malinowska, A., Kaliczyńska, L., Świątek, A. H. (2018). Wise functioning and coping strategies in adolescents: Age as an intervening variable. Psychologia Wychowawcza55, 104-120.
 • mgr Aleksandra Sławińska

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej mgr A. Sławińska

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2021 r.

  Kariera zawodowa naukowo – dydaktyczna:

  • Międzynarodowe uprawnienia terapeutyczne uzyskane podczas studium „Logoterapia o specjalizacji Psychoterapia Integralna: Noo-Psychoterapia” akredytowanego przez Viktor Frankl Institut (Wiedeń) i Association of Logotherapy and Existential Analysis (2021),
  • Magisterium z dziedziny nauk społecznych w zakresie psychologii (2019) – Uniwersytet Szczeciński, (równocześnie stacjonarne studia muzyczne w Akademii Sztuki),
  • Państwowy dyplom zawodowego muzyka-instrumentalisty w zakresie gry na fortepianie (2014) – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (I i II stopień )

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • Polski Czerwony Krzyż – psycholog (2021-2022),
  • Szkoła Muzyki Artyz – nauczyciel gry na fortepianie (od 2019-teraz),
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie (2021) – psycholog szkolny,
  • Szczecińska Telewizja Pomerania, Magazyn Ekumeniczny „Prosto z mostu” (2015-2017) – dziennikarz,
  • Praktyki dziennikarskie w Polskim Radiu Szczecin (2013)

  Zainteresowania naukowe: psychologia sensu życia, psychologia sztuki, psychologia pozytywna, teorie i prace naukowe Viktora E. Frankla w zakresie logoteorii oraz Stefana Szumana w zakresie wychowania estetycznego/wychowania poprzez sztukę oraz afirmacji życia.

  Ważniejsze publikacje:

  • Sławińska, A. , (2020), Poczucie sensu życia studentów Akademii Sztuki w perspektywie temporalnej. Badania porównawcze, w: Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Tradycja i perspektywy, red. A. Delecka-Bury, Toruń, s. 50-67.
  • Sławińska, A. (2021), Poszukiwanie sensu życia „zadaniem rozwojowym” młodych dorosłych w XXI wieku, w: Nowe media i informatyzacja a poznawcze i społeczne funkcjonowanie jednostek i grup społecznych, red. K. Kuszak, J. Mizerka, Poznań, s. 8-27.
  • Sławińska, A. (2021), Czas w życiu młodych dorosłych. Perspektywy temporalne studentów z Pomorza Zachodniego, w: Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej, nr. 15, red. M. Pogonowski, Koszalin, s. 105-120.
  • Sławińska, A. (2021), Poczucie sensu życia studentów kierunków artystycznych i społecznych, w: Wychowanie Muzyczne, 3, red. M. Grusiewicz, Lublin, s. 23-32.
  • Sławińska, A. (2021), Psychologiczne aspekty epidemii. Przegląd badań przeprowadzonych na terenie Polski we wczesnych etapach pandemii COVID-19, w: Psychospołeczne konteksty sytuacji stresu. Wybrane zagadnienia, red. M. Leszko, P. Próchniak, Szczecin.
 • mgr Kamila Szpunar

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej

  Kontakt:

  Zatrudnienie na Uniwersytecie: od 2013

  Kariera zawodowa i praktyka psychologiczna:

  • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii – WIP, Wrocław
  • Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii – DCP, Wrocław
  • Kursu Podstawowy Psychoterapii Systemowej (WTTS) – WTTS, Szczecin
  • Studia podyplomowe z Psychologii Sportu, Uniwersytet Gdański,  Gdańsk, 2016/17
  • Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej, WSB, Szczecin 2016/17
  • od 09.2013 do chwili obecnej praca na stanowisku nauczyciela akademickiego psychologii  na Uniwersytecie Szczecińskim
  • od 11.2014 do chwili obecnej praca na stanowisku psychologa dla dzieci, młodzieży I dorosłych w Poradni Caritas w Szczecinie
  • od 09.2015 praca na stanowisku psychologa sportu w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
  • 04.-06.2014  praca w Pracowni Testów Psychologicznych w Szczecinie – na stanowisku psycholog dziecięcy
  • 2011-2012, praktyki zawodowe w Stowarzyszeniu SOS dla Rodziny

  Zainteresowania naukowe:

  • psychologia sportu, psychologia kliniczna, psychologia miłości, bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia, terapia śmiechem, dysocjacja, psychopatologia dzieci i młodzieży, przemoc i agresja

  Ważniejsze publikacje

  • Budzyńska K., Sileńska A. (2015) Niebezpiecznie blisko zagrożenia – poczucie bezpieczeństwa w perspektywie psychospołecznej, w: Wybrane Zagadnienia Współczesnego Bezpieczeństwa Społecznego, pod red. Marka Cupryjaka, Patryka Nowaka, Szczecin 2015.
  • Budzyńska K., Al Sudani A. A. D. (2015) Emotional Intelligence, Physical Activity and Coping with Stress in Adolescents. International Journal of  Science Culture and Sport, 98-104. Vol. 3(2).
  • Budzyńska K., Al Sudani A. A. D., Sileńska A. (2015) Obraz ciała a aktywność fizyczna uczniów i studentów, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 48, 151-155.
  • Budzyńska K., Al Sudani A. A. D. (2014) Perfectionism in athlethes- positive and negative aspects, Lase Journal of Sport Science, 78-81, Vol. 5(1).
  • Budzyńska K., Al Sudani A. A. D. (2014) Family and its influence on how athletes function, 117-121, Vol. 5(2).
 • mgr Agata H. Świątek

  Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości

  Kontakt:

 • mgr Ewa Wilanowska

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej

  Kontakt: