Początkowo w ramach Wydziału Humanistycznego działała Katedra Psychologii, kierowana przez prof. dr hab. Teresę Rzepę. To z Jej inicjatywy, po intensywnych pracach organizacyjnych, prowadzonych wspólnie z zespołem pracowników Katedry powołany został INSTYTUT PSYCHOLOGII. W czerwcu i lipcu 2008 przeprowadzono pierwszą rekrutację studentów. Instytut rozpoczął pracę naukowo – dydaktyczną 1.X.2008 roku.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Psychologii został prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek.

prof. Kaczmarek

Drugim dyrektorem został prof. dr hab. Waldemar Domachowski.

prof. Domachowski

Od roku akademickiego 2016/2017 funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii pełni prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

prof. Kroplewski