Rada Naukowa Instytutu Psychologii

 

Przewodnicząca Rady Naukowej : prof. dr hab. Agnieszka Samochowiec

 

Członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

prof. dr hab. Agnieszka Samochowiec

dr hab. Piotr Próchniak, prof. US              

dr Magdalena Chęć   

dr Adam Falewicz

dr Joanna Furmańska 

dr Karol Karasiewicz   

dr Adam Kucharski 

dr Małgorzata Maria Kulik 

dr Elżbieta Pieńkowska 

dr Marzena Piłat

dr Joanna Pracka

dr Emilia Rutkowska

dr Anna Sołtys

dr Dawid Subocz

dr Roman Szałachowski

dr Małgorzata Szcześniak

dr Celina Timoszyk – Tomczak