prof. Kroplewski

Dyrektor Instytutu Psychologii: ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

zdzislaw.kroplewski@usz.edu.pl

 

dr Timoszyk-Tomczak

zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii: dr Celina Timoszyk-Tomczak

celina.timoszyk-tomczak@usz.edu.pl 

 

prof. Samochowiec

Przewodnicząca rady naukowej: prof. dr hab. Agnieszka Samochowiec

agnieszka.samochowiec@usz.edu.pl