STRUKTURA  ORGANIZACYJNA

 INSTYTUTU  PSYCHOLOGII US

 

Dyrektor Instytutu Psychologii US

Prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

 

Z – ca Dyrektora ds. Kształcenia

dr Adam Kucharski

 

Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

dr Eunice Hempolińska – Nowik

dr Małgorzata M. Kulik

dr Joanna Pracka

dr Roman Szałachowski

dr Małgorzata Szcześniak

dr Celina Timoszyk – Tomczak

mgr Magdalena Kerestey

mgr Maria Ligocka

mgr Wojciech Rodzeń

mgr Agata Świątek

 

Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki

Kierownik: dr hab. Andrzej Potemkowski, prof. US

prof. dr hab. Agnieszka Samochowiec

dr Magdalena Chęć

dr Joanna Furmańska

dr Ewa Karabanowicz

dr Emilia Rutkowska

dr Anna Sołtys

mgr Adrianna Bober

mgr Sylwia Michałowska

mgr Karolina Rachubińska

 

Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej

Kierownik: dr hab. Piotr Próchniak, prof. US

dr hab. Adam Skibiński, prof. US

dr Małgorzata Bratos – Stępień

dr Adam Falewicz

dr Karol Karasiewicz

dr Adam Kucharski

dr Magdalena Leszko

dr Elżbieta Pieńkowska

dr Marzena Piłat

mgr Ewa Gajewska

mgr Karolina Kaliszewska

mgr Aleksandra Sileńska

mgr Kamila Szpunar