Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie ogłasza nabór na psychologa szkolnego.

Termin składania dokumentów upływa 30 września.

Szczegóły dostępne na stronie Akademickiego Biura Karier