W wydawnictwie Difin ukazała się publikacja dr Romana Szałachowskiego

„Komunikowanie się a jakość bliskiego związku”

Książka ta jest źródłem wiedzy o komunikacji i jakości bliskich związków.
Przedstawione w niej zostały wyniki badań empirycznych i wnioski z nich płynące.
Jest to znakomita lektura zarówno dla studentów psychologii, pedagogiki czy socjologii, ale także dla praktyków pragnących pogłębić znajomość poruszanego zagadnienia.

 

Prof. dr hab. Teresa Rostowska, Uniwersytet Gdański:

Czy zasadnym jest prowadzenie dalszych badań nad komunikacją, skoro ta forma aktywności ludzkiej już wcześniej była przedmiotem licznych analiz teoretycznych i empirycznych? Odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, gdy spojrzymy na komunikację między małżonkami przez pryzmat dokonujących się zmian technologicznych, społecznych i relacyjnych, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, i które w sposób znaczący wpłynęły na strukturę oraz sposoby komunikowania się członków współczesnej rodziny oraz na jakość ich życia. Autor, dostrzegając ten problem, stara się przedstawić go w nowym świetle, konfrontując wyniki badań własnych z rezultatami analiz teoretycznych i empirycznych przeprowadzonych przez innych autorów.

 

Publikacja dostępna w księgarni: Difin

 

okładka książki Komunikowanie się a jakość bliskiego związku