W Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się praca pod redakcją dr hab Piotra Próchniaka, prof. US oraz dr Magdaleny Leszko „Psychospołeczne konteksty sytuacji stresu. Wybrane zagadnienia”

Monografia składa się z dziewięciu artykułów teoretycznych i empirycznych.

Książka jest adresowana do osób, których interesuje problematyka funkcjonowania człowieka w sytuacji stresu. Zawarte w niej prace mogą być również interesujące dla studentów oraz nauczycieli akademickich. Polecamy ją także praktykującym psychologom, ponieważ zawarte w niej artykuły mogą stanowić cenne wskazówki do pracy z osobami w sytuacji stresu.

Publikacja dostępna na stronie Wydawnictwa

 

publikacja Psychospołeczne konteksty...