W wydawnictwie Difin ukazała się publikacja dr Elżbiety Pieńkowskiej

„Rodzina wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”

Książka porusza temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy uwarunkowań rodzinnych.

Celem podjętych w publikacji rozważań, było poszukiwanie możliwości wsparcia dla systemu rodzinnego będącego źródłem niewykorzystanych zasobów dla seksualności dziecka z niepełnosprawnością.

 

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska:

Autorka przedstawia aktualną wiedzą z zakresu warunków rozwoju seksualności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i funkcjonowania rodziny i rodziców na różnych etapach życia ich potomstwa. (…) Jej przemyślenia pozwoliły na sformułowanie interesującego modelu badawczego, dzięki któremu próbowała odpowiedzieć na pytanie o źródłach zmienności postaw rodzicielskich wobec seksualności młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Nasza wiedza na temat rozwoju seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza środowiska rodzinnego jako kontekstu tego rozwoju jest niepełna. W związku z tym publikację tę można uznać za opracowanie poświęcone ważnemu problemowi naukowemu, zarówno z punktu widzenia wzbogacenia wiedzy z zakresu psychologii, seksuologii społecznej, jak i pedagogiki specjalnej oraz seksualnej. Wzbogacenie tej wiedzy jest niezbędne do udzielania efektywnego wsparcia rodzicom osób niepełnosprawnych intelektualnie (zwłaszcza dzieci i nastolatków) w realizacji bardzo trudnego procesu socjalizacji seksualnej.

 

Publikacja dostępna w księgarni Difin

monografia dr Pieńkowska