W wydawnictwie Liberi Libri ukazała się publikacja dr Joanny Prackiej „Temperament i płeć a inteligencja emocjonalna”.

Celem niniejszej monografii jest próba przybliżenia prawdy na temat inteligencji emocjonalnej, wychodząc od przeglądu dotychczasowej wiedzy na ten temat po analizę wyników badań własnych.

 

dr Katarzyna Knopp:

Za arcyciekawą uważam podjętą przez Autorkę (…) próbę odniesienia koncepcji inteligencji emocjonalnej do poznawczo-doświadczeniowej teorii osobowości Seymoura Epsteina. Jest to oryginalna perspektywa dająca nowe możliwości teoretycznych rozważań nad konstruktem inteligencji emocjonalnej.
Jestem przekonana, że podjęta w książce problematyka może być interesująca dla różnych grup odbiorców. Pomimo naukowego charakteru, może ona znaleźć czytelników nie tylko wśród osób zajmujących się psychologią naukowo, ale również wśród psychologów – praktyków, pedagogów, a także wszystkich osób zainteresowanych inteligencją emocjonalną.
Głębsze zrozumienie temperamentalnych podstaw kształtowania się inteligencji emocjonalnej może mieć bowiem duże znaczenie m.in. dla konstruowania optymalnych oddziaływań psychoedukacyjnych, wychowawczych czy profilaktycznych, które mogą stymulować rozwój zdolności emocjonalnych lub niwelować deficyty w ich zakresie.

 

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w formie elektronicznej:

Temperament i płeć a inteligencja emocjonalna

Bądź na stronie Wydawnictwa Liberi Libri

 

okładka Temperament i płeć a inteligencja emocjonalna