Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż studentki 4 roku

z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Grażyna Bielecka

Daria Madej

oraz Klaudia Strochalska

otrzymały stypendium Ministra Edukacji i Nauki

za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022.

Składamy gratulacje nagrodzonym studentkom oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym z nimi współpracującymi

Pani dr Małgorzacie Szcześniak i dr Magdalenie Chęć.

Życzymy dalszych sukcesów!

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: MEiN