17 marca 2022 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Michałowskiej

Komponenty funkcjonowania psychologicznego kobiet z mutacją genetyczną BRCA1 i/lub BRCA2

w kontekście operacji profilaktycznych mastektomii i adneksektomii”.

 

23 marca 2022 roku uchwałą Rady Naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Pani Sylwia Michałowska uzyskała

stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu

z wyróżnieniem summa cum laude.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

wystąpienie obrona doktorska mgr Michałowska