21 czerwca 2022 roku w trybie zdalnym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Magdaleny Kerestey „Wybrane psychologiczne mechanizmy medytacji. Perspektywa nauczycieli medytacji w buddyzmie tybetańskim linii Karma Kagyu”
 
7 lipca 2022 roku uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pani Magdalena Kerestey uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
zdjęcie konferencja