Kody do prac magisterskich

 

01 Psychologia społeczna      

02 Procesy poznawcze          

03 Emocje i motywacje         

04 Psychologia osobowości     

05 Psychologia rozwoju        

06 Psychologia kliniczna      

07 Psychoterapia              

08 Psychologia rewalidacyjna  

09 Psychologia pracy          

10 Psychologia sądowa         

11 Psychologia międzykulturowa

 

Zagadnienia egzaminu magisterskiego

Egzamin magisterski zagadnienia