• Koła Naukowe wspierane przez Instytut Psychologii

  ludzieludzie

 • Koło Psychologii Społecznej „Logos

  Koło Psychologii Społecznej „Logos”, które wcześniej nosiło nazwę „Perspektywa”, powstało w 2014 roku, osoby ciekawe świata widzianego oczami psychologa społecznego.  Logos to miejsce, w którym my, studenci, możemy poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez przeprowadzanie badań i realizowanie marzeń poprzez prezentację ich wyników na ogólnopolskich konferencjach. Warto również wspomnieć, że nasze koło naukowe zajęło się organizacją konferencji „Czy istnieje psychologia społeczno – kulturowego pogranicza?”.

  1. Maj 2014 – Gdańsk – wyjazd studentów w roli uczestników biernychlogo koła naukowego
  2. 
Listopad 2014 – Gdańsk – KOBIETA W BIZNESIE – wyjazd studentów w roli uczestników biernych
  3. 8 – 9 października 2015 – organizacja konferencji „Czy istnieje psychologia społeczno – kulturowego pogranicza?”
   Dwa badania:
   Prezentacja badania: „Mieszkam w szczecinie – obciach czy szpan? „. Analiza postaw maturzystów wobec Szczecina. autorstwa Aleksandry Cegieły, Moniki Dmochowskiej i Jakuba Hudoby
   Studenci przebadali 300 szczecińskich maturzystów z 10 liceów pod kątem ich postrzeganie szczecina różnicując ze względu na szkole do której uczęszczają (jej miejsce w rankingu liceów ) oraz dzielnice zamieszkania
   Poster: „Perspektywy dzieci w opinii matek mieszkających w Szczecinie.” Autorstwa Justyny Tomickiej, Maksymiliana Bieleckiego i Jakuba Sinickiego. Studenci przebadali 30 matek w grupie badawczej i 30 studentek w grupie kontrolnej.
  4. 12 – 13 grudnia 2015r. – Kraków – „Psychodebiuty”
   Dwa badania w sesji posterowej:
   „Ekspresja gniewu u młodych sportowców ”  autorstwa Aleksandry Cegieły, Maksymiliana Bieleckiego i Jakuba Hudoby.
   Studenci zbadali ekspresję gniewu z podziałem na gniew wewnętrzny i zewnętrzny u 60 młodych sportowców: 30 pływaków i 30 zawodników futbolu  amerykańskiego.
   „Czy preferowane wartości determinują decyzje polityczne młodych wyborców?” autorstwa mgr Justyna Kuświk, Joanny Rus, Jakuba Sinickiego, Martyny Wachowicz, Julii Żukowskiej.
   Studenci badali, czy istnieje związek między wyznawanymi wartościami a preferencjami politycznymi młodych wyborców. Grupę badawczą stanowiły kobiety i mężczyźni w wieku 18 – 25 lat zróżnicowani pod względem poglądów politycznych, które przejawiały się decyzją  podczas głosowania w wyborach w dniu 25.10.2015.

  Opiekunka Koła: 
dr Marzena Piłat

 • Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej OPTIMA

  Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej OPTIMA działa przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym celem jest poszerzanie zainteresowań pracą naukową i

  logo koła naukowego

  badawczą z zakresu Psychologii Pozytywnej, który obejmuje m.in. tematykę: wzajemności pośredniej, mocnych stron charakteru, cnót ludzkich, dobrostanu itp. Zadania realizowane są poprzez przeprowadzanie badań oraz eksperymentów naukowych, pisanie artykułów, tworzenie posterów oraz wystąpienia na kongresach, konferencjach i sympozjach, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

  Jako Koło Naukowe w spisie Organizacji Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego istnieje od stycznia 2017 roku. Mimo to działalność członków Koła wraz z Opiekunem Koła – Panią dr Małgorzatą Szcześniak trwa nieprzerwanie od 2015 roku. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do sekcji „Działalność” na stronę http://knpp-optima.pl/

  Opiekun Koła: dr Małgorzata Szcześniak

  Prezes Koła: Wojciech Rodzeń

 • Międzyuczelniane Koło Psychologii Klinicznej Psyche

  MKPK Psyche zaczęło swoją pracę w grudniu 2017 roku, a sama idea rozpoczęcia współpracy pomiędzy studentami psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego powstała w kwietniu 2017 roku.

  Koło zrzesza na równych prawach studentów obu Uniwersytetów i funkcjonuje na mocy porozumienia.

  Członkowie naszego Koła to przyszli psychologowie, którzy są zainteresowani tym, co psychologia  ma im do zaoferowania jako nauka.

  Na chwilę obecną Koło liczy około 30 członków o zróżnicowanych zainteresowaniach – od neurobiologii i neuropsychologii, przez psychiatrię i psychologie kliniczną dziecka, po psychologię zdrowia i psychoterapię.

  Międzyuczelniany charakter Koła pozwala na realizowanie bardziej zaawansowanych projektów, w które zaangażowane są dwa Uniwersytety. Sprzyja to integracji studentów psychologii oraz stymuluje świadomy rozwój zainteresowań naukowych.

  Funkcję Opiekunów Koła pełnią Pani dr Magdalena Chęć, pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pani dr n. med. Monika Mak, kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej w Katedrze i Klinice Psychiatrii PUM. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Opiekunów, studenci mają okazję i możliwość stawiania pierwszych kroków w świecie nauki. Nieocenione jest doświadczenie, jakie każdy członek będzie mógł nabyć współpracując z praktykami, którzy jednocześnie są naukowcami.

  Władze MKPK Psyche stanowi Zarząd, a funkcję Prezesa Zarządu pełni Krystian Konieczny.

  logo koło naukowe

 • Naukowe Studenckie Koło Seksuologiczne EROS

  Koło studenckie EROS powstało aby studenci mogli w racjonalny sposób zgłębiać oraz poszerzać wiedzę na temat seksualności człowieka.

  Opiekun koła: dr Elżbieta Pieńkowska

  logo koło naukowe

 • Koło Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii "INTER VERBA"

  Opiekun koła: dr Celina Timoszyk-Tomczak

   

  plakat koła naukowego Inter Verba

 • Koło Naukowe Grupa Coachingowa

  Celem działalności koła jest poszerzanie własnych kompetencji, pogłębiane wiedzy, reklamowanie instytutu psychologii na skali krajowej oraz angażowanie się w życiu społeczne i kulturowe uczelni.
  Opiekun koła: dr Adam Kucharski

  logo koło naukowe

 • Koło Naukowe Psychologii Sportu DISPORTE

  Celem koła naukowego jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów i pracowników naukowych w dziedzinie psychologii sportu i nie tylko. Swoją działalnością chcielibyśmy również promować zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.

  Opiekun koła: mgr Kamila Szpunarlogo koło naukowe