ogo mnisw

 

Lista czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ogłoszona na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komunikaty MNiSW dostępne na stronie:

http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/

wykaz czasopism wg dyscyplin