Badania prowadzone są w ramach katedr:

Katedry Psychologii Ogólnej i Osobowości

Katedry Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki

Katedry Psychologii Społecznej i Rozwojowej