książka

 

Komisja Etyczna ds. Projektów Badawczych działająca przy Instytucie Psychologii US jest elementem doradczym, mającym za cel rozstrzyganie dylematów etycznych związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem badań naukowych w dziedzinie psychologii.

Do Komisji mogą zgłaszać wnioski zarówno studenci, pracownicy Instytutu Psychologii oraz osoby spoza Instytutu prowadząca badanie.

Każda osoba zainteresowana wydaniem przez Komisję opinii na temat prowadzonego projektu badawczego zobowiązana jest do złożenia w sekretariacie Instytutu Psychologii wniosku o wydanie opinii. Podanie winno zawierać wyczerpujące informacje na temat projektowanych badań.

Komisja składająca się z 3 członków, realizuje swoje zadania w sposób bezstronny i wolny od wszelkich wpływów, które mogłyby zaważyć na obiektywizmie oceny.

Skład Komisji Etycznej ds.Projektów Badawczych:
dr hab. Andrzej Potemkowski prof. US – Przewodniczący Komisji 
prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski
dr hab. Piotr Próchniak. prof. US

 

Regulamin pracy Komisji Etycznej d. s. Projektów Badawczych

 

WNIOSKI – wzory

Wniosek do Komisji Etycznej

Wniosek do Komisji Etycznej – praca magisterska

wniosek_do_komisji_etyki_-_magisterski

Załącznik nr opis badania naukowego

Załącznik nr zgoda na udział w badaniu

załącznik Zgoda instytucji

ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU