Poniżej przedstawiamy kwestionariusze oraz walidacje narzędzi badawczych wykonane przez pracowników
Instytutu Psychologii

 

 

AUTORSKIE KWESTIONARIUSZE

 

KWESTIONARIUSZ KATOLICKICH PRAKTYK RELIGIJNYCH (CRPQ)

(Krok, Szcześniak, Falewicz, & Lekan, 2022)

 

Artykuł: Catholic Religious Practices Questionnaire (CRPQ): Construction and Analysis of Psychometric Properties

Kwestionariusz Katolickich Praktyk Religijnych (KKPR)

Artykuł PDF

 

SKALA POZYTYWNEJ ODDOLNEJ WZAJEMNOŚCI POŚREDNIEJ (PoDIRS-6)

(Szcześniak, Świątek, Światek, Rodzeń, 2022)

 

Artykuł: Positive downstream indirect reciprocity scale (PoDIRS–6): Construction and psychometric characteristics

POSITIVE DOWNSTREAM INDIRECT RECIPROCITY SCALE (PODIRS-6)

Artykuł PDF

 

KWESTIONARIUSZ TRANSCENDENTNEJ I TRANSCENDENTALNEJ PERSPEKTYWY CZASOWEJ (TTTPI)

(Timoszyk-Tomczak, Bugajska, 2019)

 

Artykuł: Transcendent and Transcendental Time Perspective Inventory

kwestionariusz TTTPI

Artykuł PDF

 

WALIDACJE

 

KOMPLEKSOWA SKALA POKORY INTELEKTUALNEJ (CIHS)

(Kroplewski, Krumrei-Mancuso, Bielecka, & Szcześniak, 2022)

 

Artykuł: A Preliminary Validation of the Polish Version of the Comprehensive Intellectual Humility Scale (CIHS)

KOMPLEKSOWA SKALA POKORY INTELEKTUALNEJ

Artykuł PDF

 

KRÓTKA SKALA POSTRZEGANEGO ZAANGAŻOWANIA BOGA LUB JEGO BRAKU W ODPOWIEDZI NA MODLITWĘ (PDED)

(Szcześniak, Falewicz, Kroplewski, Myszak, Borkowska, Czaprowska, Świątek, Strochalska, Świątek, Bukalski, 2021)

 

Artykuł: Validation of the Polish Version of the Brief Measure of Perceived Divine Engagement and Disengagement in Response to Prayer (PDED)

PDED-6 (PERCEPTION OF DIVINE ENGAGEMENT AND DISENGAGEMENT)

Artykuł PDF

 

SKALA ZMĘCZENIA MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI (SMFS)

(Świątek, Szcześniak, Zhang, Borkowska, 2021)

 

Artykuł: A Preliminary Validation of the Polish Version of the Social Media Fatigue Scale

SKALA ZMĘCZENIA MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI (SMFS)

Artykuł PDF

 

KWESTIONARIUSZ SAMOREGULACJI (SRS)

(Gajda, Małkowska-Szkutnik, Rodzeń, 2022)

 

Artykuł: Self-Regulation in Adolescents: Polish Adaptation and Validation of the Self-Regulation Scale

Kwestionariusz samoregulacji

 

SKRÓCONA WERSJA PIĘCIOWYMIAROWEGO KWESTIONARIUSZA UWAŻNOŚCI (FFMQ-SF)

(Radoń, Rydzewska, 2018)

 

Artykuł: : Validation of the Polish version of the Short Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire

FFMQ-SF

Artykuł PDF

 

 

 

AUTORSKIE KWESTIONARIUSZE

 

KWESTIONARIUSZ PREWENCYJNEGO I PROAKTYWNEGO RADZENIA SOBIE Z STRESEM POGODOWYM W UPRAWIANIU SPORTÓW OUTDOOROWYCH

(Próchniak, Próchniak, 2020)

 

Artykuł: Preventive and Proactive Coping with Bad Weather in Outdoor Sports: A Measurement Proposal

KWESTIONARUSZ PREWENCYJNEGO I PROAKTYWNEGO RADZENIA SOBIE Z STRESEM POGODOWYM W UPRAWIANIU SPORTÓW OUTDOOROWYCH

Artykuł PDF

 

KWESTIONARIUSZ PRZEKONANIA O ZDOLNOŚCI DO PRZETRWANIA W ZAGRAŻAJĄCYM ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM (WSSES)

(Próchniak, 2017)

 

Artykuł: Wilderness Survival Self-Efficacy Scale (WSSES)

KWESTIONARIUSZ PRZEKONANIA O ZDOLNOŚCI DO PRZETRWANIA W ZAGRAŻAJĄCYM ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM

 

KWESTIONARIUSZ ZACIEKAWIENIA ŻYWIOŁAMI PRZYRODY

(Próchniak, 2017)

 

Artykuł: Development and testing of the Elements of Nature Curiosity Scale

KWESTIONARIUSZ ZACIEKAWIENIA ŻYWIOŁAMI PRZYRODY

 

KWESTIONARIUSZ ODWAGI W ZAGRAŻAJĄCYM ŚRODOWISKU PRZYRODY (WCS)

(Próchniak, 2017)

 

Artykuł: Wilderness Courage Scale (WCS)

KWESTIONARIUSZ ODWAGI W ZAGRAŻAJĄCYM ŚRODOWISKU PRZYRODY

Artykuł PDF

 

KWESTIONARIUSZ POSZUKIWANIA PRZYGÓD W ŚRODOWISKU PRZYRODY (ABSS)

(Próchniak, 2017)

 

Artykuł: Adventure Behavior Seeking Scale

KWESTIONARIUSZ POSZUKIWANIA PRZYGÓD W ŚRODOWISKU PRZYRODY

Artykuł PDF

 

KWESTIONARIUSZ POTRZEBY OSIĄGNIĘĆ W UPRAWIANIU REKREACJI OUTDOOROWEJ

(Próchniak, 2016)

 

Artykuł: Need for Achievement in Outdoor Recreation: Scale Construction and Validation

KWESTIONARIUSZ POTRZEBY OSIĄGNIĘĆ W UPRAWAINIU REKREACJI OUTDOOROWEJ

Artykuł PDF

 

KWESTIONARIUSZ POSZUKIWANIA NOWOŚCI W ŚRODOWISKU PRZYRODY (WNSS)

(Próchniak, 2014)

 

Artykuł: The Wilderness Novelty Seeking Scale

KWESTIONARIUSZ POSZUKIWANIA NOWOŚCI W ŚRODOWISKU PRZYRODY