W Instytucie Psychologii prowadzone są badania w następujących obszarach badawczych: 

-funkcjonowanie poznawcze i psychospołeczne w różnych okresach życia osób chorych psychicznie, z chorobą Alzheimera oraz chorych z SM

-wieloczynnikowa analiza uwarunkowań sukcesów rozwojowych w cyklu życia jednostki,  

-badania nad osobowością człowieka

– psychologia komunikacji interpersonalnej i typów przywiązania

-psychologia międzykulturowa

-religijność w relacji do różnych wymiarów psychologicznych

-psychologia pozytywna