Aktualności

  • 11 KWIETNIA 2019
  Witamy w gronie doktorów

  Witamy w gronie doktorów

  W dniu 5 kwietnia 2019 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej Pana mgr Romana Szałachowskiego „Style komunikowania się a poczucie jakości związku małżeńskiego”. W dniu 5 kwietnia br. uchwałą Rady Wydziału Psychologii Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie Pan Roman Szałachowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

  więcej
  • 21 MARCA 2019
  Witamy w gronie doktorów

  Witamy w gronie doktorów

    W dniu 18 marca 2019 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej Pana mgr Ernesta Tyburskiego „Funkcje wykonawcze u osób chorych na stwardnienie rozsiane”, napisanej pod kierunkiem prof.Andrzeja Potemkowskiego. W dniu 20 marca br. uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS Pan Ernest Tyburski uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. GRATULUJEMY i

  więcej
  • 14 GRUDNIA 2018
  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Profesor Andrzej Potemkowski otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Nagroda za osiągnięcia organizacyjne dotyczy działalności związanej z organizacją Międzyuczelnianej Konferencji Dzień Mózgu w Szczecinie. Poprzez udział w konferencji wybitnych autorytetów z wykładami przeznaczonymi dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego konferencja przyczyniła się do

  więcej
  • 15 PAźDZIERNIKA 2018
  Witamy w gronie doktorów

  Witamy w gronie doktorów

    W dniu 24 września 2018 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej Pani mgr Justyny Kuświk „Wypalenie zawodowe polskich polityków i jego uwarunkowania”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Miluskiej. W dniu 12 października br. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk Pani Justyna Kuświk uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie

  więcej
  • 15 SIERPNIA 2018
  Publikacja: Wojna – trauma – migracja. Problemy zdrowia psychicznego uchodźców z Czeczenii

  Publikacja: Wojna – trauma – migracja. Problemy zdrowia psychicznego uchodźców z Czeczenii

    Nowa publikacja! Przedstawiamy pierwszą i jedyną do tej pory w Polsce monografię dotyczącą pracy psychologa z migrantami przymusowymi. „Wojna – trauma – migracja”, autorstwa dr Marzeny Piłat – psychologa z 23-letnim doświadczeniem w pracy i diagnozowaniu tysięcy ofiar wojen, tortur i przemocy.  Publikacja poświęcona jest problemom zdrowotnym uchodźców przymusowych, analizie zjawiska migracji przymusowej, traumy

  więcej
  • 2 MAJA 2018
  Seminarium “Neurotechnologie w diagnozie i terapii”

  Seminarium “Neurotechnologie w diagnozie i terapii”

  26 kwietnia odbyło się bezpłatne seminarium „Neurotechnologie w diagnozie i terapii” zorganizowane przez Instytut Psychologii i Biomed Neurotechnologie. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pracowników Instytutu, studentów Psychologii a także psychologów ze Szczecina i okolic. Fot. Monika Zięciak              

  więcej